Lasuse SpaansVoorwaarden

 1. De inschrijving voor een cursus geschiedt voor 10 lessen van 1,5 uur  of 1 uur.
 2. Inschrijving geschiedt persoonlijk; lessen zijn niet overdraagbaar.
 3. Het cursusgeld wordt in één keer voor aanvang gefactureerd.
 4. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn op rekeningnummer NL44 INGB 0006 5830 06 t.n.v. Lasuse Spaans te Hillegom.
 5. Bij verhindering van de cursist graag minimaal 48 uur van tevoren melden anders moeten wij de afgesproken les in rekening brengen.
 6. Bij verhindering van de docent wordt de les opgeschoven.
 7. Als iemand zonder geldige reden drie keer afwezig is dan kan de plek aan iemand anders worden toegewezen.
 8. De 10-lessen kaart kan alleen binnen het geldige seizoen gebruikt worden. Daarna vervalt het recht op gebruik van de kaart. Er vindt dan geen restitutie plaats van niet genoten lessen.
 9. Groepslessen gaan uitsluitend door bij aanwezigheid van minimaal 3 personen.
 10. Wij hanteren het volgende vakantierooster.

Vakantierooster 2023-2024 (regio midden):

 • Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
 • Tweede Paasdag: 1 april 2024
 • Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024
 • Hemelvaart: 9 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: 20 mei 2024
 • Zomervakantie 1 augustus t/m 1 september 2024