Lasuse SpaansOver ons

De naam Lasuse is afgeleid uit de namen van mijn drie kinderen.

Mijn naam is María del Carmen van Schie – Caucín Aragón. Ik ben geboren in Beverwijk en opgegroeid in Heemskerk.

Na mijn middelbare schoolopleiding ben ik het bedrijfsleven ingegaan en heb daarnaast de studie Tolk/Vertaler Spaans afgerond met een beëdiging bij de Rechtbank in Den Haag. Onmiddellijk daarna ben ik begonnen met lesgeven. Ik ontdekte dat het overbrengen van mijn moedertaal mijn passie is en tot op de dag van vandaag is het wat ik qua werk het allerleukste vind om te doen.

Om mijzelf verder te bekwamen heb ik ook gestudeerd aan de lerarenopleiding Spaans bij Hogeschool Utrecht en heb ik verschillende docentencursussen bij Instituto Cervantes in Utrecht gevolgd. Verder ben ik lid van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) en van Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT), waarbij ik studiedagen volg.

Lasuse Spaans is op 24 oktober 2014 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 61740586.