lasuse plaza de espana

1. De inschrijving voor een cursus geschiedt voor een blok van 13 lessen van 1,5 uur.
2. Het cursusgeld wordt per maand vooruit gefactureerd óf (met korting) in één keer bij aanvang.
3. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn op rekeningnummer NL44 INGB 0006 5830 06 t.n.v. Lasuse Spaans te Hillegom.
4. Bij verhindering van de cursist graag minimaal 24 uur van tevoren melden. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd maar de les kan, indien mogelijk, worden ingehaald.
5. Bij verhindering van de docent wordt de les indien haalbaar aan het eind van het blok van 13 lessen ingehaald of anders aan het begin van het daarop volgende blok van 13 lessen.
5. Wij hanteren het volgende vakantierooster.

Vakantierooster 2017-2018 (regio midden):
Herfstvakantie:16 oktober t/m 20 oktober 2017
Sinterklaasavond: 5 december 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag: 30 maart 2018
2e Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
2e Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie 2 juli t/m 31 augustus 2018